Kostivere X sildade jooks 2020

Igasügisene sportlik perepäev Kostiveres alates 2011 aastast

Ajaloost

Sügis 2011 lubab Kostiverel tähistada renoveeritud silla ja kergliiklustee valmimist nende ametliku avamisüritusega. Piduliku päeva puhul on kohal puhkpilliorkester, meile tutvustatakse silla ajalugu, toimuvad sõnavõtud, täname tööde tegijaid, avame silla ning toimub Kostivere sildade jooks. Tule kindlasti kohale!

Selliste sõnadega alustasime kõige esimese ürituse tutvustamist, mille põhirõhk toona ei olnud just jooksul, vaid renoveeritud silla ja kergliiklustee lõigu avamisel. Koheselt tekkis mõte, et selline üritus võiks toimuda ka järgmisel aastal. Küll pisut varem, kui novembris.

Algselt kasutasime ka nimeks Kostivere 9 silla jooksu, kuid peagi sai selgeks, et rada elab oma elu ja iga toimumiskord peab osalejale pakkuma kindlasti teada tuntud jõukohast rada aga alati lisaks sinna ka mõne “maasika”. Lisaks peab arvestama ilmastikuoludega, mis teinekord korraldajate pikalt plaanitud mõtted ühe ööga ringi mängivad. Seega ei ole oluline, mitu silda täpselt jooksurajale jääb. Tähtis on, et rada kataks ala, mis näitab meie kodukandi kõige erinevamaid maastikke ja vaatamisväärsusi. Nõnda ongi raja põhikomponentideks alati Kostivere külaplats – kus asub ürituse keskus ja staap, mõisapark ja vastavalt võimalustele ka karstiala või midagi muud huvitavat, mida rajameister on leidnud. Tillujooks toimub renoveeritud mõisahoone esisel platsil. Põhijooksu rada läbib (võimalusel) karstiala, aleviku korrusmajade tagust uut parki. Vana mõisapargi kaudu jõutakse kooli juurde, ning sealtkaudu on võimalik mööduda kohalikust (võiks öelda, et Eesti ühest parimast) pesapalliväljakust.

…jutt saab täiendatud lähitulevikus

Põhidistants

ca 7,5 km

Noorte jooks

ca 800-1200 m

Tillujooks

180 m ring

2020 aastal toimub juubelihõnguline X Kostivere Sildade Jooks 19. septembril.

Tänaseks ei ole täit kindlust, et saame koostada raja, kasutades karstiala. Tegeleme võimaluste väljaselgitamisega, ning alternatiivide leidmisega. Rajameister tegeleb aktiivselt erinevate mõtete kaardistamisega, et rada oleks ühtmoodi mõnus ja huvitav ka eri ilmaolude korral.

Juhend on tutvumiseks üleval, registreerimisvorm avatud – pane julgelt nimi kirja. Septembris näeme 🙂

sügav kummardus meie toetajatele ja abimeestele

 

Andres Oopkaup
Väino Kori
Hendrik Salm
Marko Raudlam

Nistelm OÜ

märgi 19. september 2020 omale kalendrisse

Registreeri osalejaks!

Pane palun varakult nimi/nimed kirja, siis on korraldajatel ülevaade osalejatest, ning saame varuda piisaval hulgal keelekastet ja kõhutäidet.

X KOSTIVERE SILDADE JOOKSU JUHEND

EESMÄRK

 • Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist.
 • Edendada sportlikke eluviise.

KORRALDAJA

 • MTÜ Kostivere Spordiselts koostöös toetajatega. Kontakt: Tanel Rahuküla, tel: +372 517 4890, e-post: tanel.rahukyla@gmail.com

TOIMUMISE AEG

 • Võistlus toimub 19. september 2020 algusega kell 12:00

VÕISTLUSKESKUS, START, FINIŠ, RADA JA RAJATEENINDUS

 • Võistluskeskus asub Kostivere külaplatsil
 • Start ja finiš: Esimene Start antakse kell 12.00. Põhidistantsi start antakse orienteeruvalt 12:15. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
 • Rada: valdavalt kergliiklusteedel, mõisapargis ja kruusateel kulgeva raja pikkus on ca 7.6 km. Ilmastikuoludest tingitult jätab korraldaja endale õiguse muuta rada vajadusel lühemaks. Rada on tähistatud noolte ja lintidega.
 • Distantsid:
  • Tillurada ca 50m
  • Noorte jooksu rada ca 740m
  • Põhijooksu rada ca 7,6km

 VÕISTLUSKLASSID

 • Võistlusklasse on 4
  • Noorte jooks – 2009 – 2013 sündinud
  • Põhijooks
   • Juuniorid – 2002 – 2008 sündinud
   • Põhiklass – 1981 – 2001 sündinud
   • Veteranid – kuni 1980 sündinud
  • Kepikõnd
 • Noorte- ja põhijooksu vanuseklassides peetakse eraldi arvestust meeste ja naiste (poiste/tüdrukute) arvestuses.
 • Kepikõnni kohta eraldi arvestust ei peeta ning auhinnalisi kohti ei ole.

REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD

 • Eelregistreerimine toimub internetis aadressil jooks.kostivere.ee
 • Eelregistreerimine lõppeb 16. septembri õhtul kell 21:00. Eelregistreerimine on TASUTA
 • Võistluspäeval 31. augustil saab registreerida ajavahemikus 11:00-11:45. Kohapeal registreerimine maksab 18.a. ja vanematele osalejatele 2€ (palun varuge täpne raha)
 • Tillujooksule eelregistreerimine tagab osalejale finišis väikese auhinna

AUTASUSTAMINE

 • Võistluse autasustamine toimub orienteeruvalt kell 13:30
 • Autasustatakse vanuseklasside kolme paremat (M/N)

MUUD TINGIMUSED

 • Kõik osalejad osalevad üritusel omal riisikol
 • Rajamärgistuse tahtliku eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
 • Osalejatel on soovitav rajale kaasa võtta mobiiltelefon, millega on korraldajatega võimalus ühendust võtta õnnetuse või muu erakorralise vajaduse korral.
 • Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Prügi rajale viskamine on rangelt keelatud, mille eiramine toob kaasa diskvalifitseerimise.
 • Peale võistlust on võimalus saada osalejatel kehakinnitust
 • Korraldajad jätavad omale õiguse teha muudatusi võistluse juhendis, ajakavas ning muudes korralduslikes küsimustes
 • Võistluse ajakava ning täpsem rajainfo avaldatakse hiljemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist

 

Eelregistreerimine on lõppenud